Kompetensutveckling och rådgivning

Vi vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på Länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling.

Vi erbjuder kurser och rådgivning imnom de här områdena:

  • Kompetensutveckling inom Ett rikt odlingslandskap
    Kurser eller rådgivning när det gäller att öka och gynna biologisk mångfald på slätten, skötsel av betesmarker och slåtterängar och vård och skötsel av kulturmiljöer.
  • Kompetensutveckling inom Ekologisk produktion
    Kunskap om omläggning till ekologisk produktion. Exempelvis, ekologisk animalieproduktion, växt- och trädgårdsodling samt hur du utnyttjar växtnäring och sköter din mark.
  • Kompetensutveckling inom Greppa Näringen.
  • Kompetensutveckling inom Skapa nya jobb
    Bla ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.

Aktuella kurser och rådgivningar

Kommer att publiceras här

Anmäl dig till kurser och rådgivningar i PingPong

Kurserna och rådgivningarna finns även presenterade i den digitala kurskatalogen PingPong. Det är här du anmäler dig till aktiviteterna.

Till kurskatalogen PingPonglänk till annan webbplats

Beviljande kompetensutvecklingsprojekt

Aktiviterna inuti projekten är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Gotlands län. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på Gotland.

Kontakt