Kompetensutveckling och rådgivning

Vi vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på Länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling.

Aktiviteterna i projekten är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Gotlands län. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på Gotland.

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom följande områden:

Kurser eller rådgivning när det gäller att öka och gynna biologisk mångfald , skötsel av betesmarker och slåtterängar och vård och skötsel av kulturmiljöer.

Kunskap om omläggning till ekologisk produktion. Exempelvis, ekologisk animalieproduktion, växt- och trädgårdsodling samt hur du utnyttjar växtnäring och sköter din mark.

30 januari - EKODAG

Kursen innehåller ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Det går bra att anmäla sig till båda eller bara det ena!

10.00 -12.00 Torktåliga vallar och helsädesensilering (inkl vicker) Nöt (Mjölk och dikor)

Margareta Dahlberg MD Lantbruksråd

12.00 - 12.30 Lämpliga vallfröblandningar

Maud Gardell, Lantmännen, Aron Widén, Fole kvarn

LUNCH

13.15 - 13.45 Vad behöver djuren i form av mineraler (eko, alla djurslag beroende på vilka lantbrukare som kommer)

Annika Melin, Gård & Djurhälsan

13.45 – 14.30 Mineralfoder eko

Aron Widén Fole kvarn, Maud Gardell, Lantmännen

14.30 – 15.00 Vad säger KRAV om mineralfoder? Vilka rengöringsmedel får man använda som KRAV-ansluten?

Kent Grönström HS Certifiering

Tid och plats: Onsdagen den 30 januari på Suderbys Herrgård. Kaffe serveras från kl. 09.30. Kaffe och lunch betalas av var och en.

Anmälan senast den 25 januari till ilse.hallgren@lansstyrelsen.se eller 010-223 93 94. Lunch betalas av var och en.

Kurser och rådgivning som syftar till minskad negativ klimat- och miljöpåverkan i lantbruket.


 

 

Bland annat ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.

Rådgivning till verksamma inom dagligvaruhandeln på landsbygden.

Kontakt