Växtnäring och växtskydd

Utbildningsmöjligheterna i Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län erbjuder årligen vidareutbildning- och grundutbildningskurser.

Grundkurs för sprutförarbehörighet 2019

För dig som skall börja hantera bekämpningsmedel. Godkänd genomförd kurs ger dig 5-årig behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och 2L utomhus.

Kursinnehåll

 • Allmänt om bekämpningsmedel
 • Säker hantering av bekämpningsmedel
 • Hälsorisker med bekämpningsmedel
 • Risker för den yttre miljön
 • Aktuell lagstiftning
 • Spridningsregler m.m.

Tid och plats: Grönt Centrum, Lövsta: 14,15, 21 och 22 februari. Klockan 9.00-16.00

Anmälan om deltagande senast onsdag den 30 januari till: https://utbildning.jordbruksverket.selänk till annan webbplats. Du väljer kurs du vill gå genom att klicka på Hitta kurs och sedan Kurser. Välj sedan kurstillfälle.

Länsstyrelsens expedition, tfn 010-223 91 00. Du kan också sända anmälan per e-post till: kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se.

Kostnaden, som inkluderar kursavgift, kursmaterial och förtäring, är 4 350 kr exkl. moms.

För vem? För dig som skall börja hantera kemiska bekämpningsmedel klass 1L och 2L utomhus.

Tillgängligt för rullstol och tillgänglighetsanpassad toalett.

Frågor? Kontakta Gudrun Edh, kursledare, Länsstyrelsen Halland, tel. tel. 010-224 32 28 eller e-post: gudrun.edh@lansstyrelsen.se.


Vidareutbildningskurser för sprutförarbehörighet 2019

För dig som vill förnya din behörighet. Godkänd genomförd kurs ger dig 5-6 årig behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och/eller 2L utomhus.

Kursinnehåll

 • Allmänt om bekämpningsmedel
 • Säker hantering av bekämpningsmedel
 • Hälsorisker med bekämpningsmedel
 • Risker för den yttre miljön
 • Aktuell lagstiftning
 • Spridningsregler m.m.

Vidareutbildningskurs - en dag

Tider och platser

Folkhögskolan i Hemse: 12 februari. Klockan 9.00-17.00 (cirka).

Grönt Centrum, Lövsta: 18 och 19 februari. Klockan 9.00-17.00 (cirka).

Anmälan om deltagande senast onsdag den 30 januari till: Du anmäler dig till utbildningarna genom att logga in på: https://utbildning.jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Du loggar in till vänster med ditt personnummer som användarnamn och lösenord är Jordbruksverket1#. Ignorera ”Är det första gången du är här?”, det gäller bara vid anmälan till grundkurs. Du kommer att behöva ändra ditt lösenord när du loggar in första gången.

Du väljer kurs du vill gå genom att klicka på Hitta kurs och sedan Kurser. Välj sedan kurstillfälle.

Alternativt till Länsstyrelsens expedition, tfn 010-223 91 00. Du kan också sända anmälan per e-post till: kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se.

Kostnaden, som inkluderar kursavgift, kursmaterial och förtäring, är 2 250 kr exkl. moms.

För vem? För dig som vill förnya din behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och/eller 2L utomhus.

Tillgängligt för rullstol, tillgänglighetsanpassad toalett, hörselslinga finns på Folkhögskolan i Hemse.

Frågor? Kontakta Gudrun Edh, kursledare, Länsstyrelsen Halland, tel. tel. 010-224 32 28 eller e-post: gudrun.edh@lansstyrelsen.se.

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om behörighetsutbildningen på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sprutjournal

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel i klass 1L-2L ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen
 • Vem som utfört spridningen
 • Område för spridningen
 • Syftet med spridningen
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering
 • Skyddsavstånd
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter)

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Information om sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats


Potatiskräfta och flyghavre

Potatiskräfta och flyghavre är två karantänskadegörare som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada miljön.

När du hittar eller misstänker att du hittat en karantänskadegörare på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om bekämpning av Flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt