Förmedling av stängslingshjälp

Är du djurhållare och behöver sätta upp tillfälliga stängsel på mark som du äger eller har löfte om att använda? Länsstyrelsen kan i vissa fall erbjuda kostnadsfri hjälp med själva stängslingen genom Naturnära jobb.

I korthet:

  • Du behöver inte själv äga marken som ska stängslas, men du ska kunna visa på en skriftlig överenskommelse med markägaren om att du får använda marken som beteshage.
  • Du måste själv tillhandahålla stängselmaterial som stolpar, tråd med mera och vara på plats för att visa var stängslet ska dras.
  • Erbjudandet gäller endast provisoriska/tillfälliga stängsel.
  • Endast naturbetesmarker/skogsmarker (ej åkermark) är aktuella och det måste finnas rimligt mycket foder samt vara praktiskt möjligt att sätta stängsel utan stora röjningsinsatser för att skapa stängselgator.

Upplägg, prioritering och ansvar

Länsstyrelsens samordnare för Naturnära jobb organiserar arbetet med de arbetslag som finns tillgängliga på Gotland.

Du anmäler ditt intresse i formuläret nedan. Länsstyrelsen gör en bedömning och kan behöva prioritera marker och göra en turordning.

Om Länsstyrelsen bedömer att stängslingshjälp är aktuell kontaktas djurägaren för planering och uppdraget förmedlas till Skogsstyrelsen som utför själva stängslingen.

Intresseanmälan för stängslingshjälp
Ange fastighetsbeteckning och koordinater för betesmarken
För att ta fram koordinater för aktuell betesmark kan du t.ex. göra såhär: Gå till eniro.se, välj Karta, zooma till platsen för betesmarken, klicka på symbolen för ”visa koordinater” (cirkel med små streck) i nedre högra hörnet på kartan. Då dyker en ruta med koordinater upp i kartan. Ta tag i symbolen (cirkel med små streck) under textrutan och flytta den till ungefär mitten av den aktuella betesmarken i kartan. Läs av koordinaterna SWEREF99 TM. Det är dessa siffror du ska ange här i formuläret.


Ange vilket djurslag du har och hur många djur du räknar med kan få bete

Ungefär hur lång sträcka behöver stängslas? *
Vilka typer av marker är det som du behöver hjälp med att stängsla? (flera val möjliga) *
Multiple selection

Hur akut bedömer du att läget är? *Har du allt nödvändigt stängslingsmaterial redo? *Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Vad är Naturnära jobb?

Stängslingen kommer att utföras av arbetslag inom Naturnära jobb, som är en statlig utbildnings- och jobbsatsning. Deltagare är arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid. Skogsstyrelsen leder deltagarna som utbildas till jobb inom de gröna näringarna. Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som utförs ska vara viktiga för samhället och inom ordinarie verksamhet inte bli gjorda. Målet är att de som anställs inom Naturnära jobb ska få kompetens som efterfrågas och därefter få anställning inom gröna näringar.

Initiativet till stängslingshjälp har tagits av LRF och hjälpen riktas till alla djurägare i Gotlands län.

Läs mer om Naturnära jobb härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt