Publiceringsdatum: 19 juni 2019

Eldningsförbud gäller för hela Gotland inklusive öarna

Så länge förbudet råder får man inte elda i skog och mark.

Så länge förbudet råder får man inte elda i skog och mark.

Från och med onsdag 19 juni klockan 14.00 gäller eldningsförbud på hela Gotland, inklusive de mindre öarna.

Region Gotlands räddningschef har beslutat om eldningsförbud, och förbudet gäller tills vidare. Grillning på fasta grillplatser och på den egna tomten är tillåten under förutsättning att det inte finns risk för att elden sprids.

– Vi uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet även vid fasta grillplatser eftersom det är mycket torrt i markerna, säger Dick Svennefelt, räddningschef.

En fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta eller liknande runt grillplatsen.

Eldningsförbudet införs med stöd av lagen om skydd mot olyckor (2003:789).

Kontakt