Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Eldningsförbud i hela Gotlands län

Tecknad symbol för eldningsförbud med en brasa överkorsad med ett rött streck.

Eldningsförbud gäller för närvarande i hela Gotlands län. | There is a fire ban in Gotland County.

På grund av den senaste tidens mycket torra väderläge är brandrisken nu från stor till extremt stor på Gotland. I samråd med räddningstjänsten har länsstyrelsen därför fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Förbudet gäller från och med kl. 19.00 fredag 12 maj och tills vidare.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark för aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande.

Det är fortfarande tillåtet att grilla inom sammanhållen bebyggelse, till exempel på den egna tomten. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats och att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Information in English
There is currently a fire ban in Gotland County. A fire ban means that it is forbidden to light open fires and to grill in the forest and on open land. Grilling in permanently prepared grilling areas and in your own garden is allowed.

Kontakt