22 nov 2019 klocka 09.00 - 13.00

Gotlands Energidialog

Den nya energi- och klimatstrategin, Tillsammans mot 2030, är i fokus på årets Energidialog.

Tillsammans med inbjudna föreläsare kommer vi att diskutera strategins sex fokusområden: hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt transportsystem, areella näringar och hållbar konsumtion.

Vi hoppas med förmiddagen kunna erbjuda både en plattform för dialog och nätverkande på ön, och några nya kunskaper och insikter.

Program

Kl. 09:00 - Inledning Peter Molin, Länsråd och Stefan Nypelius, Regionråd

Kl. 09:15 - Gotlands energi- och klimatstrategi - Agneta Green, Länsstyrelsen

Kl. 09:30 - Energipilot Gotland – Mattias Eriksson, Energimyndigheten

Kl. 09.45 - Projekt Energiomställning Gotland- Johanna Liljenfeldt, Uppsala Universitet

Kl. 10.00 - FIKA, mingel och utställare

Kl. 10.15 - Framtidsspaning baklänges - Catarina Rolfsdotter-Jansson, miljöjournalist
och författare

Kl. 11:00 - Dialog/workshop

1. Hållbart energisystem
- GEAB berättar om sitt projekt CoordiNet och den nya ackumulatortanken

2. Klimatsmart industri
- Vad görs inom industrin och vad är planerna framöver

3. Resurseffektiv bebyggelse
- Gotlandshem berättar om arbetet för att minska klimatpåverkan från sitt fastighetsbestånd

4. Fossilfritt transportsystem
- Hur ställer vi om transportsektorn? Kom och lyssna på goda exempel och diskutera förslag på lösningar.

5. Areella näringar
- LRF berättar om aktuella projekt som Fossilfritt kött och Energiomställning Grönt näringsliv

6. Hållbar konsumtion
- Hur kan du bidra till hållbar konsumtion? Kom och diskutera återbruk, hållbara kläder och plast.

Kl. 11:45 - Gemensam återkoppling från workshops och information om återkommande aktiviteter inom energi och klimat

Kl. 12:00 - Gemensam lunch och mingel

Tid och plats
Fredag 22 november 2019 kl. 09.00–13.00 inklusive lunch
Clarion Hotell Wisby, Strandgatan 6, Visby

För vem?
Alla är välkomna – föreningar, företag, organisationer, offentlig sektor såväl som privatpersoner.

Anmälan
Anmälningslänken är nu stängd, men det finns platser kvar om du vill komma utan att delta i lunchen. Kontakta i så fall Marie Green via e-post marie.green@lansstyrelsen.se.

Tillgänglighet
Hörslinga, hiss och handikapptoalett finns. Huvudentrén har trappa. Ingång från markplan via Kilgränd alternativt genom kontakt med hotellreceptionen, telefon: 0498-25 75 00.

Frågor?
Välkommen att kontakta Marie Green, projektledare på Länsstyrelsen i Gotlands län.
E-post: marie.green@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 94 19

Energidialogen finansieras av Energimyndigheten.

Välkommen!

VAR: Clarion Hotell Wisby, Strandgatan 6, Visby

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 nov 2019

Kontakt