09 nov 2019 klocka 09.00 - 15.00

Gotlands skogsdialog

Oavsett om du är skogsägare, nyttjar skogen för friluftsliv och rekreation, arbetar med träförädling, driver naturturismföretag, är jägare eller engagerad i en naturvårdsorganisation – varmt välkommen till en framtidsinriktad dag med fokus på Gotlands unika skogar!

Skogsdialogen är en del i det pågående arbetet med att ta fram och förankra en regional skogsstrategi för Gotland. Under dagen kommer kunskap och inspiration varvas med samtal och dialog kring skogens olika roller för en hållbar utveckling av Gotland.

• Vad vet vi om Gotlands skogar? En presentation av skogens hårda och
mjuka värden.
• En skogsstrategi för Gotland. Hur kan den se ut?
• Skogens roll för klimatet och den biologiska mångfalden.
• Skogen är inte bara träd! Inspiration och goda exempel på hur skogens olika värden kan utvecklas.

Bakom arbetet med en regional skogsstrategi står LRF Gotland, Mellanskog, Naturskyddsföreningen, Region Gotland, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet Campus Gotland. Skogsdialogen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Deltagande i Gotlands Skogsdialog är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika och enklare lunch.

ANMÄLAN senast den 30 oktober till 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se.

Varmt välkommen!

VAR: Skolhuset, Gotland grönt centrum, Roma

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 okt 2019

Kontakt