03 jul 2019 klocka 09.00 - 09.45

Skyddad natur - en faktor för regional utveckling?

Kan vi skapa tillväxt, modernisera och samtidigt skydda och bevara vår natur?

För att Sveriges reservat och nationalparker ska kunna användas av fler till mer har lagen ändrats från tidigare bestämmelser. Skydd för naturens specifika arter och livsmiljöer har alltid haft högsta prioritet. Länsstyrelsen har i uppdrag att bevara urskog och skydda nationalparker. Samtidigt ändrades politiken för ett par år sedan. Detta medförde att myndigheterna fick i uppdrag att ändra föreskrifterna för nationalparker och naturreservat. Nu blomstrar ekoturismen och det finns stora vinstmöjligheter. Detta skapar möjlighet för entreprenörer att använda naturen för att driva sina verksamheter. Men vad vinner naturen på det och kan vi både skapa tillväxt och samtidigt skydda och bevara våra naturreservat och nationalparker?

VAR: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 2, Visby

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt