05 dec 2018 klocka 10.00 - 14.00

Hur greppar vi näringen?

Vad styr förlusterna av kväve och fosfor? Vilka bedömningar kan göras utifrån en markkarta? Vilka åtgärder kan minska läckage?

Helena Aronsson och Faruk Dodjic, båda från SLU, delger oss sin kunskap.

Tid och plats: Onsdagen den 5 december kl. 10.00 till ca 14.00 på
Gotland Grönt Centrum, stora konferenslokalen.

Anmälan senast den 3 december till ilse.hallgren@lansstyrelsen.se eller 010-223 93 94.

Lunch betalas av var och en.

Välkomna!

Aktiviteten erbjuds kostnadsfritt inom projektet Greppa Näringen. Det görs med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som finansieras via EU och svenska staten.

VAR: Gotland Grönt Centrum, Roma

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2018

Kontakt