26- 27 jan 2019 klocka 00.00 - 00.00

Utbildning i vattenbruk

Foton: Mostphotos, Andreas Pettersson, Björn Oliviusson

Blått Centrum Gotland ger en kort översiktlig utbildning i vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och alger). Utbildningen knyter an till de insatser som föreslagits i förstudien ”Hållbart vattenbruk – något för Gotland” som slutfördes av Länsstyrelsen i april 2018.

På kursen får du lära dig mer om bland annat:
• Odlingstekniker
• Vattenkemi och arter
• Foder
• Regelverk
• Slakt och kvalitet
• Fiskhälsa och välfärd
• Ekonomi och marknad

När: Helgen 26–27 januari 2019 samt 1 dags studiebesök (bestäms senare).

Målgrupp: Alla med intresse för vattenbruk.

Plats: Ar forskningsstation på norra Gotland.

Förkunskaper: Inga förkunskaper är nödvändiga. Kursen kommer hållas på svenska.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Dock debiterar vi 500 kr + moms om du som anmäld uteblir utan att meddela detta senast 21 januari.

Anmälan: Anmälan görs till Andreas.Pettersson@lansstyrelsen.se och är bindande. Ange eventuell specialkost vid anmälan.

OBS: Begränsat antal platser! Anmälan senast 12 december.

För frågor kontakta Andreas Pettersson per telefon 010-223 93 18 eller e-post Andreas.Pettersson@lansstyrelsen.se.

Välkommen!

VAR: Ar forskningsstation på norra Gotland

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri. Dock debiterar vi 500 kr + moms om du som anmäld uteblir utan attmeddela detta senast 21 januari.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 dec 2018

Kontakt