26 okt 2018 klocka 13.00 - 15.00

Dialog med Migrationsverkets regionala expert Annica Ring

Syftet med mötet är att ge dig som exempelvis arbetar som volontär eller ledare inom idrotten möjlighet till att ställa aktuella frågor direkt till Migrationsverket.

På mötet kommer Annica Ring, Migrationsverket att ta upp aktuell information gällande mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn.

Om du redan nu (eller före mötet) har en eller fler frågor skicka dem till socialhallbarhet.gotland@lansstyrelsen.se (senast den 19 oktober).

Anmälan till socialhallbarhet.gotland@lansstyrelsen.se senast den 19 oktober.

VAR: Länsstyrelsen (Visborgsallén 4), Visby

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 okt 2018

Kontakt