06 nov 2018 klocka 12.00 - 16.30

Inbjudan Gotlands Energidialog

Flexibel energiproduktion, energikonsumtion och olika perspektiv på energilagring är i fokus på årets Energidialog.

Tillsammans med föreläsare från Power Circle och Forum för smarta elnät, och er som deltar i dialogen, kommer vi att sätta oss in i detta samt våra olika roller i utvecklingen av ett energisystem.

Vi hoppas med eftermiddagen kunna erbjuda både en plattform för dialog och nätverkande på ön, och några nya kunskaper och insikter.

Preliminärt program
12:00 - 13:00 Lunch och mingel
13:00 - 13:15 Välkomsttal av landshövding Cecilia Schelin Seidegård och regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
13:15 - 13:30 Pågående arbetet med Gotlands energi- och klimatstrategi, Agneta Green, Länsstyrelsen i Gotlands län
13:30-14:30 Föreläsningar om flexibilitet i energisystemet:
Olika perspektiv på energilager. Daniel Kulin, Power Circle.
Flexibilitet och smarta elnät – vem ska göra vad? Marielle Lathi, Forum för smarta elnät.
14:30-15:00 Fika
15:00-16:00 Workshop
16:00-16:30 Gemensam återkoppling från workshops och information om kommande aktiviteter inom energi och klimat

Om föreläsarna

Daniel Kulin
Daniel är ingenjör och ekonom från Umeå Universitet. Han har jobbat som projektledare på världens största vindkraftsprojekt, drivit eget konsultföretag och har de senaste 6 åren utvecklat statistik, marknadsbeskrivningar och styrmedel för solkraft, vind och energilager vid energimyndigheten. Daniel är Power Circles sakkunnige inom emobilitet och elbilens roll i energisystemet.

Marielle Lahti
Marielle är jurist med examen från Stockholms universitet och har arbetat med energifrågor de senaste 12 åren. Marielle har arbetat med marknadsutveckling och smarta elnät som ordförande i både europeiska och nordiska arbetsgrupper tidigare. Hon arbetar nu som projektledare på Forum för smarta elnät med huvudansvar för den nationella utvecklingen för ett flexiblare elsystem.

För vem?
Alla är välkomna – föreningar, företag, organisationer, offentlig sektor såväl som privatpersoner.

Tillgänglighet
Hörslinga, hiss och handikapptoalett finns. Huvudentrén har trappa. Ingång från markplan via Kilgränd alternativt genom kontakt med hotellreceptionen, telefon: 0498-25 75 00.

Frågor?
Välkommen att kontakta Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 93 58

Anmälan:

Antalet deltagare är begränsat. Om du har anmält dig men får förhinder, kontakta Agneta Green.
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se

VAR: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 okt 2018

Kontakt