22- 23 jan 2019 klocka 09.00 - 17.00

Workshop: Klimatanpassa Gotlands dricksvattenförsörjning

Länsstyrelsen i Gotlands län bjuder tillsammans med Livsmedelsverket in till en tvådagars workshop med syfte att få nya verktyg och kunskaper om klimatanpassad dricksvattenförsörjning.

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret påverkar vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. På Gotland pågår arbetet med att trygga vattenförsörjningen, de senaste årens vattenbrist och torka har visat på sårbarheten. Klimat- och väderförändringarna ger utmaningar med att hantera kemiska och mikrobiologiska risker och över- och underskott av vattentillgången. Ska Gotland klara av dagens och kommande utmaningar med vattenförsörjningen kommer det krävas insatser av Region Gotland, Länsstyrelsen, företagare, enskilda samt nationella myndigheter.

Workshopen bygger på att deltagarna gemensamt ska komma fram till lösningar, genom att vi arbetar enligt Livsmedelsverkets nya metod för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. När workshopen är avslutad ska det finnas en åtgärdslista för vad olika aktörer kan göra för att inte vara lika sårbar vid extremväder och de klimatförändringar som sker.

Metoden som presenteras finns i en handbok som utvecklas av Livsmedelsverket i brett samarbete med andra aktörer. Workshopen har redan genomförts i flera andra län. På Gotland finns möjligheten att bjuda in en lite bredare målgrupp och även diskutera den enskilda vattenförsörjningen, varför exempelvis LRF och näringslivet bjuds in. För bästa resultat önskar vi att ni deltar båda dagarna.

Workshopen ger samtidigt möjlighet att diskutera gotländska förhållanden och lösningar med deltagande nationella myndigheter (Livsmedelsverket, SGU, SMHI).

För vem?
Kommunpolitiker • kommunledning • tjänstemän på olika förvaltningar (tekniska, miljö och hälsa, samhällsplanering, beredskap) • dricksvattenproducenter •LRF •näringsliv m.fl.

Störningar i dricksvattenförsörjningen påverkar all verksamhet i samhället. För att få mesta möjliga nytta av de två dagarna är det därför viktigt att representanter för flera olika funktioner i kommunen deltar.

ProgramPDF

Tillgänglighet
Hörslinga, hiss och tillgänglig toalett finns. Huvudentrén har trappa. Ingång från markplan via Kilgränd alternativt genom kontakt med hotellreceptionen, telefon: 0498-25 75 00.

Frågor?
Välkommen att kontakta Elin Sander, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.
E-post: elin.sander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 93 34

Anmälan:

VAR: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 dec 2018

Kontakt