22- 23 jan 2019 klocka 00.00 - 00.00

Workshop: Klimatanpassa Gotlands dricksvattenförsörjning

Boka in datumen i kalendern redan nu! Länsstyrelsen i Gotlands län bjuder tillsammans med Livsmedelsverket in till en tvådagars workshop med syfte att få nya verktyg och kunskaper om klimatanpassad dricksvattenförsörjning.

Klimat- och väderförändringarna har redan påverkat dricksvattenförsörjningen i flera av landets kommuner. Problem med försörjningen av dricksvatten får stora konsekvenser för samhället.

Metoden som presenteras finns i en handbok som utvecklas av Livsmedelsverket i brett samarbete med andra aktörer. Workshopen har redan genomförts i flera andra län. På Gotland finns möjligheten att bjuda in en lite bredare målgrupp och även diskutera den enskilda vattenförsörjningen, varför exempelvis LRF och näringslivet bjuds in.

För vem?
• Kommunpolitiker
• kommunledning
• tjänstemän på olika förvaltningar (tekniska, miljö och hälsa, samhällsplanering, beredskap)
• dricksvattenproducent
• LRF
• näringsliv m.fl.

Störningar i dricksvattenförsörjningen påverkar all verksamhet i samhället. För att få mesta möjliga nytta av de två dagarna är det därför viktigt att representanter för flera olika funktioner i kommunen deltar. Ett alternativ för politiker som inte har möjlighet att sätta av två hela dagar är att enbart delta i redovisningen av anpassningsplanerna som ges efter lunch dag 2.

Inbjudan med program kommer längre fram.

VAR: Plats meddelas senare

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt