07 sep 2018 klocka 09.00 - 11.30

Är vi lika inför lagen?

Är vi lika inför lagen som brottsoffer och förövare? Och angår brott mot demokratin och hatbrott mig?

Tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem, numera förbundsordföranden i Brottsofferjouren Sverige, föreläser och svarar på frågor kring dessa aktuella frågor.

Anmälan
Anmäl dig senast 3 september via e-post: socialhallbarhet.gotland@lansstyrelsen.se

Tillgänglighet
Hiss, tillgänglig toalett och hörslinga finns.

Arrangör:
Länsstyrelsen i Gotlands län i samverkan med Brottsofferjouren


Välkommen!

VAR: Visborgsallén 4, Visby. Lokal: Bläcku

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 sep 2018

Kontakt