04 jul 2018 klocka 09.00 - 09.45

Vårt svenska valsystem – robust mot fusk

Hur säkerställer svenska myndigheter och kommuner att det svenska valet kan genomföras utan otillbörlig påverkan? Dialog om vårt svenska valsystems robusthet, hotbilder och risker för fusk samt hur olika aktörer förbereder sig inför ett val i ett oroligt omvärldsläge.

Inför valet 2018 ställs valmyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges kommuner inför stora utmaningar när det gäller upprätthållandet av de demokratiska processerna, planerandet och genomförandet av valet. I en panel med representanter för flera valmyndigheter, samt aktuell forskning i ämnet, diskuterar vi hur vi handskas med hot – såväl mot systemet som mot den enskilde – och vilka risker som finns för att fusk skulle förekomma.

Medverkande:
Anna Nyqvist, kanslichef, Valmyndigheten
Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland
Vesna Jovic, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Nisha Besara, moderator


 

                                                                                                                                                                                                                             AnnaNyqvist,

Kontaktperson 1:

                                        Erik Bergman, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Västmanland, 0725-345103, erik.bergman@lansstyrelsen.se                

Kontaktperson 2:

                                                        Jonas Johansson, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Stockholm, 072-2082271, jonas.johansson@lansstyrelsen.se

VAR: Korsgatan 4, Visby

KOSTNAD: 0 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt