04 jul 2018 klocka 10.00 - 10.45

Det svenska valet – påverkan och falsk opinionsbildning

Falsk information, elektroniska angrepp och påverkanskampanjer med syfte att påverka årets val – hur stora är riskerna för att det faktiskt sker? Hur ser hotbilden ut och vad gör svenska myndigheter för att motverka angrepp och försök att försvaga våra demokratiska processer?

Årets svenska val riskerar att utsättas för olika typer av påverkansoperationer med syfte att stärka motsättningar mellan olika grupper i samhället och minska förtroendet för vårt demokratiska styre. Andra länders val, t ex Frankrike och Italien, har utsatts för flera olika attacker och kampanjer. Ansvariga myndigheter och representanter för det mediala perspektivet diskuterar hur Sverige rustar sig för att möta angrepp och operationer och försvara den demokratiska säkerheten.

Medverkande:                                                                                                                                                                                                                                Klas Friberg, generaldirektör, SÄPO
Mikael Tofvesson, operativ chef för val 2018, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Jan Helin, programdirektör, SVT
Brit Stakston, mediestrateg, Stakston PR
Nisha Besara, moderator

Kontaktperson 1:

                                        Erik Bergman, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Västmanland, 0725-345103, erik.bergman@lansstyrelsen.se                

Kontaktperson 2:

                                                        Jonas Johansson, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Stockholm, 0722-082271, jonas.johansson@lansstyrelsen.se

VAR: Korsgatan 4, Visby

KOSTNAD: 0 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt