Kompetensutveckling och rådgivning

Vi vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på Länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling.

Aktiviterna inuti projekten är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Gotlands län. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på Gotland.

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom följande områden:

Kurser eller rådgivning när det gäller att öka och gynna biologisk mångfald på slätten, skötsel av betesmarker och slåtterängar och vård och skötsel av kulturmiljöer.

 

 

 


Kunskap om omläggning till ekologisk produktion. Exempelvis, ekologisk animalieproduktion, växt- och trädgårdsodling samt hur du utnyttjar växtnäring och sköter din mark.


 

 

 

 


 

 

Bland annat ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.

Kontakt