Penningtvätt

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över vissa verkamhetsutövare enligt penningtvättslagen. Vi kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningstvätt och finansiering av terrorism.

Tillsynen av penningtvätt är samordnad på sju länsstyrelser. Länsstyrelsen Stockholm hanterar frågor om penningtvätt som rör Gotlands län.

Information om arbetet med att förebygga penningtvätt hittar du hos Länsstyrelsen Stockholm.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm