Begravningsföretag

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vill du strö ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan. Hos oss kan du också ansöka om att dela aska. Vi kan också fatta beslut i andra begravningsfrågor.

Sprida aska

Ansökan om att sprida aska ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg.

Innan du ansöker bör du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan strös ut.

Ansökan om tillstånd att få strö ut aska är kostnadsfri.

Vad ska jag skicka med i ansökan?

Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där askan önskas strös ut.
  • Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.

Du kan också behöva skicka med:

  • Medgivande från den som äger marken där askan önskas strös ut.
  • En fullmakt för eventuellt ombud.
  • Annat intyg om dödsfallet (detta gäller för en avliden person som saknar svenskt personnummer).

Dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Ansök om att sprida aska efter avliden

Du kan ansöka om tillstånd för att strö ut aska efter avliden i vår e-tjänst. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan vara en anhörig, en närstående, ombud eller ”den som annars ordnar med gravsättningen”.

Ärenden om att begravningsfrågor är samordnade på sju länsstyrelser. Ärenden gällande Gotlands län hanteras av Länsstyrelsen i Stockholm.

Information om begravningsfrågor finns hos Länsstyrelsen i Stockholm

Kontakt