Gotland plastbantar

Länsstyrelsen i Gotlands län har fått pengar från Naturvårdsverket för att minska plastanvändningen och således dess påverkan på naturen, havet och miljön. Här kan du läsa om projektet i sin helhet och de olika fokusområdena. Dessutom kan du få tips på hur du kan bidra till att plastbanta Gotland och kanske till och med anta vår utmaning!

Projektet Gotlands besöksnäring plastbantar

Projektet avser att arbeta med besöksnäringen på Gotland för att minska spridningen av plast till natur och hav. Inom projektet ges aktörer ökad kunskap kring engångsartiklar och plast för att bidra till långsiktigt ändrade beställningsmönster för mer hållbara val vid inköp och därigenom minskad plastanvändning.

Projektet riktar sig till tre olika delar av besöksnäringen för att minska läckage av plast till hav och natur. Dessa är indelade i tre arbetspaket:

 1. Gotlands besöksnäringsföretag plastbantar
 2. Plastbantning event och arrangemang, fokus Almedalsveckan
 3. Plastutställning om plastens påverkan på natur, hav och kust.

Detta projekt bidrar till arbetet med FN:s Globala Hållbarhetsmål inom Agenda 2030 samt Sveriges miljömål. Här ser du de mål inom Agenda 2030 som projektet berör.

De globala målen Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar och Hav och marina resurser

1. Gotlands besöksnäringsföretag plastbantar

Projektet inriktar sig till besöksnäringsbranschens företag med kunskapshöjning, konsultstöd och stöttning i utveckling av strategiskt arbete för plastbantning. Genom att lyfta incitament för plastbantning såsom plastens påverkan i miljön, de företagsmässiga vinster som kan uppnås och verktyg inom livscykelanalys, livscykelkostnad och "nudging", avser projektet bidra till långsiktigt ändrade beställningsmönster för mer hållbara val vid inköp och därigenom minskad plastanvändning, minskad efterfrågan av engångsartiklar, samt effektivare insamling för återvinning.

Mer information:

Regeringskansliets rapport om hållbar plastanvändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om återvinning och sortering av avfall på sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om avfallshantering hos Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska Unionens strategi för plastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Plastbantning event och arrangemang, fokus Almedalsveckan

För plastbantning av stora arrangemang har Almedalsveckan en möjlighet att gå i spetsen. Projektorganisationen för Almedalsveckan hos Region Gotland uppfattar det som att mycket engångsmaterial används och att en betydande nedskräpning förekommer. Det havsnära läget torde således påverka nedskräpning av havet. Projektet kommer att bistå projektledningen för Almedalsveckan med stöttning i utveckling av ett långsiktigt strategiskt arbete.

Mer information:

Region Gotlands arbete mot en fossilfri Almedalsveckalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturkalaset i Göteborg, där Göteborgs stad 2018 lade stort fokus på att minska användandet av plastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Plastutställning om plastens påverkan på natur, hav och kust

Genom samverkan med upparbetade kanaler inom besöksnäringen och aktiva besöksmål nås en bred målgrupp av besökare av information om plastens påverkan på havsmiljön och vår hälsa samt vägledning om vad de själva kan göra. Projektet kan på det sättet bidra till en acceptans för ändrat utbud från besöksnäringen och en högre efterfrågan av miljövänliga val (för att stödja de andra arbetspaketen), samt ett ändrat beteende för konsumtion och återvinning.

Plast i havet

Mycket av plasten som vi köper hamnar till slut i havet. Där utgör det ett hot mot havslevande djur och sjöfåglar. 70 procent av plasten sjunker till botten, resten flyter runt i vattenmassan eller spolas upp på stränderna. Plastens attribut gör att den aldrig försvinner utan blir till mindre och mindre bitar.

En del av detta skräp samlas i stora skräpkontinenter, dvs stora ansamlingar av framför allt plast. Det finns fem skräpkontinenter: i Atlanten, Stilla Havet och Indiska Oceanen. En av dessa i Stilla Havet är nu tre gånger så stor som Frankrike.

Det bästa alternativet är att avstå plast men i situationer då detta inte är möjligt är det viktigt att se till att plasten inte hamnar i naturen eller i havet.

Illustration som visar att man kan avstå, återanvända och återvinna plast

Illustration: My Mattsdotter Björk, Länsstyrelsen i Gotlands län

De fem vanligaste plastartiklarna i havet som kommer från land är:

 • Tops
 • Ballonger och deras tillbehör
 • Cigarettfimpar
 • Engångsartiklar
 • Plastflaskor

Anta utmaningen!

Hur länge kan du undvika att förbruka plast? En dag? En vecka? En månad?

Här får du några snabba tips på vad du själv kan göra:

 • Ha med dig din egen vattenflaska.
 • Ha alltid med dig en flergångskasse.
 • Ta med dig en matlåda när du köper hämtmat.
 • Avstå plastpåsar i mataffären. Det finns alternativ att köpa i vissa mataffärer eller online. Alternativt virka din egen.
 • Ta med dig din egen termosmugg när du köper med dig varm dricka.
 • Byt ut plastfolie mot en bivaxduk. Enkelt att göra hemma och passar bra till att ha mat i eller att täcka skålar och annat för förvaring.
 • Hitta alternativ till så många plastprodukter som möjligt i hemmet och på jobbet.

Delta i projektets aktiviteter i höst för att lära dig mer om hur du som företagare kan göra verksamheten framgångsrik genom hållbara val.


Mer information om plastens påverkan på naturen, havet och kusten:

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Baltic Eye, Östersjöcentrum Stockholms Universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Kontakt