Miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Gotlands åtgärdsprogram

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs många olika åtgärder. Arbetet med åtgärdsprogram är nu främst inriktat på konsumtionsfrågor. Länsstyrelsen genomför under 2017–2019, i samarbete med ett antal aktörer i länet, aktiviteter som bidrar till en mer hållbar konsumtion, med fokus på den privata konsumtionen. Aktiviteterna omfattar bland annat att sprida information och stöd som finns, verka för hållbar konsumtion inom flera av våra verksamhetsområden, samt att samarbeta med och uppmuntra andra aktörer att bidra till en mer hållbar konsumtion på Gotland.

Ett viktigt fokus för Gotland är även en hållbar besöksnäring. Olika tips för en hållbar besöksnäring har därför tagits fram för olika branscher:

www.sverigesmiljomal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns både tips på hur företag kan bidra till miljömålen, och hur företag kan visa sitt miljöarbete.

Kontakt