Hållbara transporter

Hållbara transporter

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför det treåriga EU-finansierade projektet Hållbara transporter, där gotländska transportföretag får hjälp att utveckla eller komma igång med arbetet att bli energieffektivare och ställa om till förnybara drivmedel.

Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus ligger på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri. I projektet ingår bland annat att genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter, att organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer och att se över möjligheter för en mer hållbar arbetspendling. Projektets reserådgivare stöttar lokala arbetsgivare i att få personalen att välja bort bilen i sin arbetspendling, till förmån för cykel, kollektivtrafik och andra hållbara lösningar.

Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid. Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet lägger ett betydande antal timmar i projektet så bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland med sin tid.

Kommande aktiviteter

1-3 juli - Hur får vi fler att resa hållbart?, Almedalen
3 juli - Seminarier: hur får vi fler att resa hållbart?, Almedalen
17 september - Transportevenemang, Clarion Hotel Wisby (mer information kommer)

Nyheter från projektet

Kontakt