Energieffektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering. Fastighetsägare kan ansöka om stöd för energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd för att arbeta med energieffektivisering

Nätverk för energieffektivisering på Gotland är ett lokalt nätverk för små och medelstora företag med mer än 1 GWh energiförbrukning per år. Företag deltar i nätverket för att öka sitt företags energikompetens, få individuell expertrådgivning och utbyta erfarenheter med andra företag.

I dagsläget är elva gotländska företag aktiva inom EEnet Gotland: Brukets Livs AB - ICA Maxi Visby, Gotlandspecialisten AB, Heart of Sweden AB, Keges Grosshandel AB, SweProd Graphics AB, Roma Grus Aktiebolag, Ryftes Grönsaker AB, Skåningegård omsorg AB, Kåcu Fastigheter AB, Tofta Strandpensionat Aktiebolag, Österled Fastighets AB.

Läs gärna mer om nätverken för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag som omfattas av miljötillsyn kan få hjälp att komma igång med energieffektivisering. På Gotland pågår projektet Incitament för energieffektivisering där tillsynspersonal på Länsstyrelsen och Region Gotland fortbildas inom energieffektivisering. Under 2018-2019 kommer flera små- och medelstora företag få extra vägledning kring energieffektivisering i samband med tillsyn. På Energimyndighetens webbplats hittar du flera metodstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktat till företag som projektet har tagit fram.

Energimyndigheten har även tagit fram informationsmaterial om energieffektivisering som kan vara till nytta både för tillsynsmyndigheten, i mötet med företagen och för företagen själva. Vägledningarna hittar du på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar. Kontakta Energikontor Mälardalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information och vägledning.

Vid behov av ytterligare studier efter energikartläggningen erbjuder Energimyndigheten finansiellt stöd för de företag som vill undersöka sina möjligheter att arbeta mer energieffektivt. Läs mer om miljöstudier på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag.
  • Projektet med coach för energi- och klimat riktar sig till små och medelstora företag med en årlig energianvändning under 300 MWh. Företag på Gotland erbjuds en kostnadsfri energigenomgång och deltagande i nätverksträffar. Eftersom projektet är EU-finansierat är det helt kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Få kontakt via Region Gotlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transporter är en avgörande del av dagens samhälle och effektivisering av sektorn har en stor roll att spela i arbetet för att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål. På Gotland har en förstudie utförts för att utreda möjligheter för energieffektivisering och energiomställning inom transportföretag. Förstudien har visat att det finns ett stort intresse för frågan samtidigt som transportföretagen är beroende av efterfrågan av hållbarare transporter från kunder genom upphandling och andra avtal.

Förstudie: Energieffektiva transportföretagPDF

Kontakt