Transport av farligt gods

Ska du transportera farligt gods? Länsstyrelsen hanterar tillstånd och anmälningar om transport av farligt gods inom landets gränser.

Tillstånd och anmälningar rörande transport av farligt gods hanteras av Länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

För transport av farligt gods gäller lagen om transport av farligt gods, förordningen om transport av farligt gods samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2015:1) och föreskrift (MSBFS 2015:2) om transport av farligt gods på järnväg.

Reglerna om farligt gods gäller parallellt med reglerna om avfall i miljöbalken. För frågor om farligt gods kontaktar du Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

För gränsöverskridande transporter kontaktar du Naturvårdsverket. Det är de som beslutar om export och import av avfall.

Gränsöverskridande transporter av avfall på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Lag (2006:263) om transport av farligt godslänk till annan webbplats

Förordning (2006:311) om transport av farligt godslänk till annan webbplats

Listor över de transportörer som i länet har tillstånd till transport av farligt gods finns att ta del av hos oss på Länsstyrelsen.

Information om avfallstransportörer finns i webbregistret "Kontrollera avfallstransportörer".

I registret hittar du företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall. ​Du kan söka information om företag som:

  • har tillstånd till att transportera avfall (farligt och icke-farligt)
  • anmält transport av farligt avfall från egen verksamhet (mindre än 100 kilo eller 100 liter per år)
  • anmält att de är handlare och mäklare av avfall
  • anmält att de samlar in avfall (exempelvis butiker som tar emot avfall)

Registret är under uppbyggnad

Webbregistret visar tillstånd och anmälningar som länsstyrelserna har haft hand om. Observera att registret inte komplett utan är under uppbyggnad. Om du inte hittar det företag du söker kan du vända dig till Länsstyrelsen i det län där företaget är registrerat.

Egenföretagare finns i registret om de lämnat samtycke

Egenföretagare visas bara i webbregistret om de har lämnat sittsamtycke till publicering

Frågor om annsökan

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta Länsstyrelsen i Gotlands län.

Support för webbregistret

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbregistret kontakta supporten.

  • Supportens öppettider: Måndag–fredag kl 7.30–16.30
  • Telefon: 010–22 30 303

Sök om tillstånd för transport av avfall eller anmäl transport och hantering av avfall.

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall.

Tillstånd eller anmälan – vilket behöver jag?

Läs mer om hur du ansöker och vad som gäller för transporter av avfall på Länsstyrelsernad gemensamma informationssida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information till egenföretagare om att lämna samtycke till att personuppgifter publiceras i webbregistret Kontrollera avfallstransportörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra tillstånd: 

Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om yrkestrafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken. Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till e-tjänst

Transport och hantering av avfall

Transport av avfall till eller från Sverige

Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.

Om du vill skicka avfall från Sverige kan du behöva anmäla det hos Naturvårdsverket som måste godkänna din anmälan innan du får skicka iväg avfallet. Vill du ta in avfall till Sverige gäller samma regler, men då är det företaget i avsändarlandet som ska vända sig till myndigheten i sitt land.

Kontakt