Stöd till bostäder

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder eller renovera bostäder i vissa bostadsområden.

Viktig information om stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs. Stödet stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka.

Detta gäller för ansökningar inlämnade 2018 eller tidigare

Nya regler för stödet gäller från den 23 juli 2019. De nya reglerna gäller även för de ärenden som har kommit in till Länsstyrelsen under 2018 eller tidigare. Förutsatt att ärendet inte redan har fått ett första beslut om beviljande om stöd.

Ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder som träder i kraft 23 juli (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Detta gäller för ansökningar inlämnade under 2019

Vad som kommer att gälla för ärenden som kommit in under 2019 har regeringen ännu inte tagit beslut om. Det finns ett förslag till nya regler men det återstår arbete innan det är klart. Ändringarna är tänkta att börja gälla från 1 januari 2020.

Länsstyrelsen har inte mer information än så här i dagsläget. Mer information om de föreslagna ändringarna finns att läsa på regeringens webb.

Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerandelänk till annan webbplats

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Din ansökan ligger i kö hos Länsstyrelsen. Handläggningen av ärenden som kommit in senast 2018 pågår under hösten. Ärenden som kommit in under 2019 ligger kvar i kö hos Länsstyrelsen tills reglerna som ska gälla för dessa ärenden är beslutade. När vi har mer information uppdaterar vi den här sidan.

Kom ihåg att meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan är aktuella.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-09-24

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket länk till annan webbplats

Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Ansökan om stöd ska för Gotlands län skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Skicka ansökan

Posta din ansökan till:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för samhällsplanering
Box 22067
104 22 Stockholm

Bostäder för äldre personer

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till bostäder för äldre på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd inom sex månader från att byggnadsprojektet startade.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar på Boverkets webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Ansökan om stöd ska för Gotlands län skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Skicka ansökan

Posta din ansökan till:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för samhällsplanering
Box 22067
104 22 Stockholm

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet för renovering och energieffektivisering är stoppat och ska avvecklas. I december 2018 fattade riksdagen beslut om budget för 2019 och i denna budget finns inte några pengar till stödet. Inga nya ansökningar om stöd kan därför beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Handläggningen av ärenden fortsatte fram till årsskiftet 2018/2019, så långt pengarna räckte. Efter årsskiftet kan Länsstyrelsen inte ta några fler beslut.

Mer information om stöd för renovering och energieffektivisering hos Boverketlänk till annan webbplats

Kontakt