Skyddsjakt efter vitkindad gås

Skyddsjakt efter vitkindad gås får bedrivas i Gotlands län under perioden 1 april - 31 maj 2019. Skyddsjakt är bara tillåten efter gäss som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda, och antal fällda djur måste rapporteras till länsstyrelsen inom en vecka.

Stora mängder vitkindade gäss orsakar lokalt allvarliga skador på jordbruksgrödor på Gotland. För att underlätta för drabbade lantbrukare tillåts skyddsjakt från och med den 1 april till och med den 31 maj 2019, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  • Skyddsjakten får bara bedrivas efter gäss som uppehåller sig vid åker med oskyddad gröda.
  • Skyddsjakten får bedrivas av berörd jakträttsinnehavare eller av någon som genomför skyddsjakten på uppdrag av jakträttsinnehavaren.
  • Högst 500 gäss får totalt fällas i Gotlands län.
  • Skyddsjakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till både gässen och andra djur. Särskilt stor hänsyn ska tas för att minimera störning vid till exempel strandängar och andra häckningsplatser för fågel.
  • Antalet fällda fåglar ska rapporteras in till länsstyrelsen så snart som möjligt, senast en vecka efter att skyddsjakten har bedrivits. Rapporten lämnas via formuläret nedan.

Rapportering av skyddsjakt på vitkindad gås

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/gotland/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt