Biodling

Tillsyn över biodling är samordnad på sju länsstyrelser. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för tillsyn av biodling i Gotlands län.

Information om regelverk, bitillsyn, sjukdomar mm finns hos Länsstyrelsen Stockholmöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm