Tävlingar och spel

Ska du anordna en tävling, bingo eller lotteri? Då måste du ta reda på vilka regler som gäller och ansöka tillstånd för ditt arrangemang när det behövs.

Det finns olika regelverk kring tävlingar, spel, lotterier och andra offentliga arrangemang. Du kan söka tillstånd för vissa tävlingar hos Länsstyrelsen.

Tävling och uppvisning på väg

Om du ska anordna en tävling eller uppvisning med fordon behöver du ansöka om tillstånd. Hur lång tid före arrangemanget du behöver ansöka beror på vilken typ av fordon det är och även om arrangemanget går genom mer än ett län.

Bingo och lotteri

Föreningar som sysslar med lotteri eller bingo behöver tillstånd. Länsstyrelsen tar inte längre emot nya ansökningar om tillstånd. Spelinspektionen som har tagit över uppdraget.

Veterinär till offentlig tävling med djur

Vid många typer av offentliga tävlingar krävs det att en veterinär är närvarande för att bevaka djurskyddet. En representant för arrangören ansöker om det via Länsstyrelsens e-tjänst.

Motortrafik i naturen

I hela Sverige är motortrafik på barmark förbjuden. Även vattenskoter och snöskoter har särskilda restriktioner. Dispens från förbuden söks hos Länsstyrelsen.

Kampsport

Ska du anordna en kampsportsmatch behöver du söka tillstånd. Det gäller såväl till tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher.

Kontakt