Hotade djur och växter

Vissa djur, växter och svampar är så hotade att det inte räcker att skydda dem i naturreservat eller genom fridlysning. För dessa arter finns speciella åtgärdsprogram.

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2000 arter riskerar att försvinna. För flera arter räcker det inte med att de blir fridlysta eller skyddas i ett naturreservat för att de ska kunna leva vidare. De hotade arterna behöver speciella åtgärder för att överleva. Därför har Länsstyrelsen olika program med åtgärder för att hjälpa de hotade arterna. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med ungefär 150 åtgärdsprogram för cirka 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Åtgärdsprogram som berör Gotland

Gotlands är känd för sin vackra natur - här finns bland annat ängen, alvar, betesmarker, barrskogar och våtmarker. Länet berörs av ett 50-tal åtgärdsprogram med ett 100-tal arter, samt tre åtgärdsprogram för naturtyper. Flera av arterna har sin huvudsakliga, eller rent av enda förekomst på Gotland.

I sidomenyn hittar du mer information om vilka naturtyper det finns på Gotland, och vilka åtgärdsprogram som ingår.

Stortapetserarbi på väddklint

Stortapetserarbi på väddklint. Foto: David Lundgren

Här grävs det inom åtgärdsprogram för hotade vadarfåglar!

Just nu pågår detta projekt i Stormyr som ligger mellen Sjonhem och Ala.

Projekt i Ala

Matjordslagret skrapas av och läggs i högar så att bleken under blottas. De täta vallarna som ska hålla kvar våtmarkens vatten byggs av bleke tillsammans med visst matjordsinslag för att gynna gräsväxt. Den blivande våtmarken är på 15 ha och är en del i våtmarkskomplexet Stormyr i Sjonhem och Ala. Sammanlagt blir våtmarksområdet 60 ha stort vilket förhoppningsvis kommer att locka vadarfåglar som brushanar och andra våtmarksfåglar.

Åtgärden finansieras via den nationella våtmarkssatsningen.

Kontaktperson: Henrik Johansson 010-2239247, Henrik.Johansson@lansstyrelsen.se

 

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stortapetserarbi.pdföppnas i nytt fönster 353.3 kB 2018-04-10 14.49
svensk ögontröst.pdföppnas i nytt fönster 630.2 kB 2018-04-10 14.49
Brandinsekter.pdföppnas i nytt fönster 689.6 kB 2018-04-10 14.49
Dvärglåsbräken.pdföppnas i nytt fönster 569.9 kB 2018-04-10 14.49
dvärgrosettlav.pdföppnas i nytt fönster 369.5 kB 2018-04-10 14.49
dyngbaggar.pdföppnas i nytt fönster 685.1 kB 2018-04-10 14.49
Dårgräsfjäril.pdföppnas i nytt fönster 539.2 kB 2018-04-10 14.49
fjälltaggsvampar.pdföppnas i nytt fönster 838.8 kB 2018-04-10 14.49
Gotlandsranunkel.pdföppnas i nytt fönster 438.9 kB 2018-04-10 14.49
Gotlandssippa.pdföppnas i nytt fönster 786.3 kB 2018-04-10 14.49
Grönfläckig padda.pdföppnas i nytt fönster 568.8 kB 2018-04-10 14.49
hotade arter i täkter.pdföppnas i nytt fönster 810.4 kB 2018-04-10 14.49
Liten havstulpanlav.pdföppnas i nytt fönster 546.5 kB 2018-04-10 14.49
rikkärr.pdföppnas i nytt fönster 403.1 kB 2018-04-10 14.49
sienamusseron.pdföppnas i nytt fönster 450 kB 2018-04-10 14.49
skyddsvärda träd.pdföppnas i nytt fönster 533.7 kB 2018-04-10 14.49
Småfjärilar.pdföppnas i nytt fönster 479.5 kB 2018-04-10 14.49
svartfläckig blåvinge.pdföppnas i nytt fönster 531.1 kB 2018-04-10 14.49
Svartpälsbi.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-04-10 14.49
taggig hjorttryffel.pdföppnas i nytt fönster 488.5 kB 2018-04-10 14.49
täkter.pdföppnas i nytt fönster 774.1 kB 2018-04-10 14.49
violgubbe.pdföppnas i nytt fönster 932.8 kB 2018-04-10 14.49
Väddnätfjäril.pdföppnas i nytt fönster 597.8 kB 2018-04-10 14.49
åkerogräs.pdföppnas i nytt fönster 559.9 kB 2018-04-10 14.49
ädellövsvampar.pdföppnas i nytt fönster 514.1 kB 2018-04-10 14.49
öländsk tegellav.pdföppnas i nytt fönster 618.6 kB 2018-04-10 14.49
Nipsippa2018.pdföppnas i nytt fönster 431.4 kB 2018-04-11 17.11
Blodtoppblomvecklare.pdföppnas i nytt fönster 382.3 kB 2018-04-13 09.47
Lavar på kulturved.pdföppnas i nytt fönster 570.4 kB 2018-04-25 09.36

Kontakt