Biodling

Handläggning av biodling är samordnad på sju länsstyrelser. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för biodling i Gotlands län.

Information om regelverk, bitillsyn, sjukdommar mm finns hos Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm