Rapportera in fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 är du skyldig att rapportera in fällda sälar till länsstyrelsen.

Licensjakt på gråsäl pågår till och med den 31 januari 2021. Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet.

Från och med den 29 november kräver 6 § jaktförordningen (1987:905) att fälld eller påskjuten gråsäl även rapporteras till länsstyrelsen.

Det innebär att du som gråsälsjägare ska rapportera till både Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Person- och kontaktuppgifter till skytten
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag


Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00