Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rapportera in fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 är du skyldig att rapportera in fällda sälar till länsstyrelsen.

Licensjakt på gråsäl pågår till och med den 15 januari 2023. Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet.

Från och med den 29 november kräver 6 § jaktförordningen (1987:905) att fälld eller påskjuten gråsäl även rapporteras till länsstyrelsen.

Det innebär att du som gråsälsjägare ska rapportera till både Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Person- och kontaktuppgifter till skytten
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag


Kön * (obligatorisk)
KönErsättning för hanteringskostnader (Gråsäl)

Inom kort går det att söka ersättning för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits inom licensjakten 2022. Du kan endast få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Ansökan om ersättning görs i två steg:

  1. Ansök om bidrag senast den 1 september 2022
  2. Ansök om utbetalning av bidrag senast den 15 september 2022

Fyll i ansökan och skicka till

gotland@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallén 4
621 85 Visby

Blanketter

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 272.7 kB.

Ansökan om utbetalning av bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 276.3 kB.

Du kan behöva ansöka om jakt på allmänt vatten

Ansökan om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss