Råd om vilda djur

Många djur väljer tätorter som boplats. Det gäller framför allt flera fågelarter, men också till exempel rådjur, harar, igelkottar, och rävar.

Djuren väljer tätorten – hus, gårdar och industriområden – för att platserna har rätt förutsättningar för dem. Det kan vara platser där det finns gott om föda, där de känner sig trygga för rovdjur och kan föda upp sina ungar. Staden eller tätorten är alltså inte fel plats för vilda djur och deras ungar, men det kan bli krockar mellan människor, våra husdjur och de vilda djuren.

Låt därför djuren i tätorten vara i fred och håll din hund eller katt under extra uppsikt under den period de vilda djuren har ungar. Se dig också för när du går på ställen där ungar eller fågelbon kan finnas. Stanna till exempel inte på en plats där fåglar varnar för dig.

Ormar på tomten eller fladdermöss på vinden? Broschyr med tips för dig som fått besök av vilda djur där hemmaPDF

Djurungar som verkar övergivna

Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne.

Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.

Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten. Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå. Kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.

Att hålla skadat vilt i hägn

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn (NFS 2002:20) krävs tillstånd för att hålla vilt mer än 48 timmar. Tanken med det är att någon som hittar skadat vilt ska hinna få djuret under vård hos godkänd viltrehabiliterare. På Gotland finns rehabiliteringsanläggningar för rovfåglar och igelkottar. Kontaktuppgifter hittar du på Katastrofhjälp för fåglar och vilt.

Katastrofhjälp för fåglar och viltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stäng inte in vilda djur

Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda. Den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen. Detta gäller även om ungen är föräldralös och har svårt att klara sig själv.

Allvarligt skadade djur

Enligt paragraf 40 b i jaktförordningen får man av djurskyddsskäl avliva ett vilt djur om djuret är allvarligt skadat eller sjukt. Det gäller även fridlysta djur. Ring polisen eller en jägare om du inte är säker på hur du gör.

Gråsälskutar

På våren överger gråsälshonorna sina kutar. Kutarna ska då försöka klara sig på egen hand. De kan dyka upp på lite oväntade platser, ibland till och med långt upp på land. Det är tillåtet att efter tillstånd från markägaren flytta dessa till närmaste kuststräcka och släppa dem där. Men om kuten är nära stranden ska du låta den vara där den är. Om kuten är uppenbart sjuk – kontakta polis eller markägaren.

Naturhistoriska riksmuseet tar gärna emot rapporter om döda sälar.

Naturhistoriska riksmuseets information om döda sälarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Agneta Karlsson Norström

Länsveterinär

Mimmi Skog

Naturvårdshandläggare