Länsstyrelsen uppmanar till återhållsamhet vid havsöringsfiske

Flera års vattenbrist i gotländska vattendrag och lågt vattenstånd i havet har haft en negativ påverkan på havsöringens lekvandring och fortplantning. Länsstyrelsen uppmanar därför till återhållsamhet i samband med fiske efter havsöring och rekommenderar att fiske i fredningsområdena undviks även under september och januari.

Den normala fredningstiden för havsöring sträcker sig från 1 oktober till 31 december. Då är allt fiske förbjudet inom 25 fredningsområden runtom på Gotland.

Bristande vattentillgång i kustmynnande vattendrag på Gotland i kombination med periodvis lågt vattenstånd i havet medför bland annat att lekperioden inträffar senare än normalt. Efter flera års torka riskerar dessutom antalet lekande individer nu att bli färre än vanligt.

Havsöring som ska upp för lek i våra åar uppehåller sig i anslutning till åmynningarna redan under sensommaren och bör därför lämnas ifred även under september månad. När fiskarna sedan lekt under hösten och vandrar ut i havet är de i kraftigt försämrad kondition och saknar värde på matbordet. Om de lämnas ifred även under januari får de en chans att komma tillbaka för ytterligare en lek nästa år. Det är nu mycket viktigt att vi hjälps åt att ta hänsyn till de känsliga områden som fredningsområdena utgör är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa livskraftiga fiskbestånd i framtiden.

Kontakt

Peter Landergren

Länsfiskekonsulent