Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Information om fågelinfluensa

Sillgrisslor och Tordmular är två av de fågelarter som just nu drabbats hårt av fågelinfluensan på Gotland.

Det pågår just nu ett utbrott av fågelinfluensa längs Gotlands västra kust. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om fågelinfluensa.

Under juli månad har vi sett en ökad dödlighet bland vilda fåglar på och runt Karlsöarna. Länsstyrelsen har skickat ett antal döda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som bekräftat flera fall av fågelinfluensa. Det handlar framför allt om sillgrisslor och tordmular, två arter som häckar i stort antal på Lilla och Stora Karlsö.

Förutom lidande hos enskilda fåglar som smittas av viruset så skulle influensautbrottet kunna få konsekvenser för den biologiska mångfalden. Karlsöarna är bland annat häckningsplats för Sveriges största kolonier av alkfåglarna sillgrissla och tordmule. Under häckningsperioden, som infaller nu under sommarmånaderna, lever fåglarna tätt ihop på Karlsöarnas fågelberg, vilket gör att spridningsrisken mellan individer antas vara stor.

Om smittan tar sig in bland tamfåglar eller kommersiella djurbesättningar så kan det få stora konsekvenser. Den drabbade anläggningen blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna anläggningen. Anläggningens fjäderfän måste avlivas och ägg destrueras, därefter ska anläggningen saneras. Runt den smittade anläggningen inrättas en skyddszon och en övervakningszon med särskilda restriktioner.

Det är Jordbruksverket som ansvarar för att förebygga, hantera och motverka djursjukdomar i Sverige. Vid ett fågelinfluensautbrott på tamfågel är det Jordbruksverket som tar beslut om eventuella restriktioner och hur smittan ska hanteras. Länsstyrelsen är den regionala myndighet som ser till att Jordbruksverkets beslut efterföljs.

Fågelinfluensa orsakas av influensavirus typ A. Virusets varianter kan vara både låg- och högpatogena. Den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet hos fåglar och kan orsaka epidemier som kan spridas snabbt. Den lågpatogena formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den som just nu sprids i Sverige är en högpatogen virusvariant som kallas H5N1.

Symptomen kan vara allt från att fåglarna är dämpade till att de uppvisar tecken på neurologiska störningar genom kroppsryckningar och bakåtvänt huvud. Sjöfåglar som drabbats av fågelinfluensan kan exempelvis simma i cirklar och bete sig irrationellt.

Det utbrott som pågår just nu har drabbat hela södra Sveriges kuster. Vad som däremot skiljer Gotland från övriga län är att vi har unika fågellokaler på Karlsöarna. Det finns tusentals fåglar som lever tätt tillsammans på både Lilla och Stora Karlsö, något som bidrar till en snabb smittspridning och påverkan på öarnas fågelliv.

Aktuell lägesbild över fågelinfluensautbrott i Sverige - SVA.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns en risk att fågelinfluensa smittar människor, men Folkhälsomyndigheten bedömer den risken som mycket låg. Symtomen för fågelinfluensa hos människa har varierat mellan olika utbrott orsakade av olika typer och stammar. En del varianter har enbart orsakat mild sjukdom med exempelvis ögoninfektion medan andra har drabbats av milda till allvarliga influensaliknande symtom.

I de få fall som en människa blivit smittad av viruset har det skett i samband med hantering av sjuka eller döda fåglar. Det är därför viktigt att vara försiktig vid kontakt med fåglar som misstänks vara sjuka i fågelinfluensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man i områden med pågående utbrott av fågelinfluensa undviker direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är även viktigt med god handhygien, speciellt efter djurkontakt.

Folkhälsomyndighetens webbplats om hur viruset kan påverka människor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risken att smittas av fågelinfluensa via vatten är liten. Statens Veterinärmedicinska Anstalt menar att det inte finns någon anledning att avråda människor från att bada. Om du däremot ser en sjuk eller död fågel i vattnet ska du för säkerhets skull hålla dig en bit ifrån för att undvika smitta.

Precis som med oss människor är det bra att även djur undviker kontakt med sjuka och döda fåglar, men det är väldigt ovanligt att däggdjur insjuknar i fågelinfluensa. 

Personalen ute på Karlsöarna följer utvecklingen och vidtar de smittskyddsåtgärder som krävs. Som besökare till Lilla Karlsö får du information om rådande situation och vad som kan vara viktigt att tänka på.

  • Om du hittar en död fågel kan du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..
  • Risken att fågelinfluensa ska smitta människa är låg, men ta för säkerhets skull inte i fågeln.

Om man upptäcker döda eller sjuka gäss, måsar, kråkfåglar, rovfåglar eller svanar ska man kontakta länsstyrelsen via telefon: 010-223 90 00, eller e-post: gotland@lansstyrelsen.se.

Om du får syn på en sjuk fågel ska du låta den vara. Det kan kännas sorgligt och svårt, men om fågeln är smittad av fågelinfluensa går sjukdomsförloppet snabbt och tyvärr går fågeln inte att rädda. Vilda fåglar med misstänkt fågelinfluensa ska inte tas till veterinär då det kan bidra till ökad smittspridning.

Om du hittar en död fågel på din mark/tomt som du måste flytta på ska fågeln hanteras med försiktighet. Ha handskar på dig och gräv ner fågeln på en lämplig plats på din tomt.

Länsstyrelsen och Region Gotland har under sommaren samlat in döda fåglar på välbesökta stränder och kustlinjer. Nu har Gotlands ornitologiska förening påbörjat en inventering av fåglar längst Gotlands västra kust för att kunna bedöma omfattningen av utbrottet samt inventera ringmärkta fåglar. Det är därför viktigt att låta döda fåglar ligga kvar.

Tamfåglar kan smittas av vilda fåglar genom både direkt och indirekt kontakt. Var uppmärksam på dina fåglar och håll dem borta från vilda fåglar. Var även noga med att rengöra exempelvis skor, redskap, foder eller strömedel så att du inte riskerar att ta med smittan hem.

Om du har andfåglar som till exempel ankor och gäss på samma anläggning som du har dina fjäderfän, ska du förhindra att de har direkt eller indirekt kontakt med varandra. Håll dem i olika byggnader eller på olika delar av anläggningen. Andfåglar kan sprida fågelinfluensa utan att de har symptom eller är sjuka.

Fler smittskyddsåtgärder på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Symptomen kan variera beroende på vilken typ av fågelinfluensa det är. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på både små och stora tecken på sjukdom. Vanliga symptom är diarré, försämrat allmäntillstånd och plötslig död.

Mer information om fågelinfluensa bland tamfjäderfän på Jorbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Om du misstänker att dina fåglar är sjuka ska du genast kontakta din veterinär. Eftersom sjukdomen är oerhört smittsam bör du även försöka begränsa smittan genom att stänga in det sjuka djuret och övriga djur som ingår i flocken. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smitta får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

Mer information om fågelinfluensa bland tamfjäderfän på Jorbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Nej, just nu är det inte aktuellt med restriktioner för fjäderfän på Gotland. I nuläget är det bara vilda fåglar som drabbats av viruset. Restriktioner införs om Jordbruksverket väljer att höja skyddsnivån i samband med ett konstaterat fall av fågelinfluensa bland tamfjäderfän.

Fick du inte svar på din fråga?

Om du har en fråga om fågelinfluensautbrottet som du ännu inte fått svar på kan du skicka in den till oss via formuläret nedan. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Observera att döda eller sjuka fåglar inte ska rapporteras här. Alla fågelfynd ska rapporteras till SVA via deras digitala formulär:
https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.För att vi ska kunna svara på din fråga är det viktigt att du skriver en giltig e-postadress.

Kontakt