Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Besöksverksamhet och hygienregler

Har du besöksverksamhet där djur är inblandade ska du anmäla detta till länsstyrelsen i ditt län. Det finns också särskilda hygienregler för dessa verksamheter.

Exempel på besöksverksamheter är:

 • Bo på lantgård eller öppen gård, lantbruk som erbjuder grupper, exempelvis skolklasser, besök på gården.
 • Stadsbondgårdar, 4H-gårdar, friluftsgårdar, fäbodar, museum.
 • Ridskoleverksamhet, turridning, ridläger, ponnyridning på marknader eller liknande.
 • Akvarier, tropikarier, djurparker, mini-zoo, vilthägn.
 • Turer med draghundar.
 • Alla besök som görs av så kallade vård- och terapihundar.
 • Djur som tas med för ponnyridning eller för att bli klappade på en mässa, utställning eller liknande.

Dessa räknas som besökare:

En person som deltar i en besöksverksamhet och som efter inbjudan eller annonsering (gratis eller efter betalning) erbjuds möjlighet att umgås med eller sköta om djuren i exempelvis visnings- eller undervisningssyfte.

Dessa räknas inte som besökare:

Vänner och grannar, personal, personer som bor inackorderade på samma anläggning där djuren bor, personer som deltar i träningar eller tävlingar, köpare och säljare av djur eller varor, eller personer som är på anläggningen för att utföra ett arbete.

Anmäl besöksverksamhet

Du måste anmälan din besöksverksamhet till länsstyrelsen i det län där verksamheten är belägen. Länsstyrelsen är kontrollmyndighet. Anmälan behövs inte om verksamheten har färre än tre besök per kalenderår, men observera att övriga regler på den här sidan gäller även om antalet besök är få.

Även om du redan har ett så kallat §16-tillstånd måste du anmäla att du har en besöksverksamhet, eftersom länsstyrelsen i egenskap av kontrollmyndighet ska veta att denna typ av aktivitet förekommer på anläggningen. Det finns en färdig blankett för anmälan till länsstyrelsen som du med fördel kan använda.

Observera att det i föreskriften K112 finns vissa uppgifter som måste ingå i anmälan till länsstyrelsen. Om verksamheten ändras eller om du upphör med verksamheten måste du anmäla detta till länsstyrelsen.

Jordbruksverkets blankett för anmälan av besöksverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygienregler för besöksverksamhet

 • Alla besökare ska informeras om vilka hygienregler som gäller på anläggningen. Du väljer själv på vilket sätt informationen ska ske. Du kan informera varje grupp muntligt vid varje besök, skicka ut informationsmaterial innan besöket eller ha skyltar uppsatta i anslutning till de djurgrupper som är aktuella.
 • Du som djurhållare måste informera all personal om vilka hygienregler som gäller på anläggningen.
 • Du måste erbjuda möjlighet till handtvätt med kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar, samt tillgång till handdesinfektion i närheten av djuren som besöks. Om detta är omöjligt att uppfylla på grund av att besöket sker på en plats där det inte går att anordna detta tillfredsställande kan du istället erbjuda handdesinfektion samt våtservetter.
 • Du som håller livsmedelsproducerande djur måste ta hänsyn till kraven i de allmänna hygienreglerna i förskriften K112 om rena kläder och skodon alternativt skyddskläder även för besökarna.

Du är ansvarig för att dina besökare känner till reglerna

Den som är ansvarig för besöksverksamheten är skyldig att se till att besökarna känner till vilka besöksregler som finns. Besökarna kan informeras på olika vis:

 • En ridskola kan i samband med terminsstart eller i särskilt utskick ge en kort information om vikten av handtvätt. I informationen bör det dessutom framgå var på anläggningen man kan tvätta sig.
 • Den som tar emot skolklasser eller erbjuder konceptet bo på lantgård kan innan besöket skicka ut skriftlig information om besöksreglerna. Därefter kan besöket inledas med muntlig information om betydelsen av god handhygien.
 • Anläggningen kan sätta upp informationsskyltar som upplyser om betydelsen av handtvätt.
 • Du som ansvarig för verksamheten ska när länsstyrelsen gör kontroll kunna redogöra muntligt för anläggningens besöksregler och hur besökare informeras.

Syftet med reglerna

Till anläggningar med besöksverksamhet kommer ofta människor med liten djurvana och begränsade kunskaper om smittrisker. Detta är anledningen till att besöksregler ska vara anpassade till den verksamhet som bedrivs och till besökarna. Barn kan exempelvis behöva en vuxens uppsikt under hela besöket. På så vis kan säker och naturlig djurkontakt främjas utan onödigt risktagande.

Handtvätt är den viktigaste åtgärden för att förebygga att smittor sprids mellan djur och människor och även från människor till djur.

Exempel på smittämnen som kan spridas mellan djur och människor

 • Hos idisslare kan det finnas en bakterie som kan ge EHEC-infektion hos människa. Denna bakterie kommer från djurens gödsel och kan finnas i djurens päls och i mjölk som inte är behandlad genom värme eller pastörisering.
 • Salmonella är en annan bakterie som kan överföras från djurmiljöer till människor. Många reptiler bär på salmonellabakterier.
 • Campylobacter och Listeria är andra bakterier som kan förekomma framförallt i mjölk medan Yersinia är en bakterie som ibland kan finnas hos grisar.
 • Även antibiotikaresistenta bakterier som exempelvis ESBL och MRSA kan överföras mellan människor och djur.

Alla bakterier är inte skadliga för människor eller djur, men ibland kan skadliga bakterier finnas hos både människor och djur utan att ge några symtom på sjukdom. Skadliga bakterier kan i vissa fall orsaka allvarlig sjukdom hos både människor och djur, men detta avgörs bland annat av vilken smittdos som finns och hur känslig den drabbade individen är.

Den ökande globaliseringen medför att smittor som tidigare inte fanns, eller inte var så vanliga, kan dyka upp på oväntade ställen i världen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss