Publiceringsdatum: 10 februari 2020

Senast uppdaterad: måndag 23 november, 13.15

Information om det nya coronaviruset

Kvinna som hostar i armvecket

Coronaviruset klassas som en pandemi. Viruset sprids runt om i världen, så även på Gotland. Viruset ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Aktuell samlad lägesbild för Gotlands länöppnas i nytt fönster

Information om länsstyrelsens efterlevnadsuppdrag

Deltagarbegränsning i Gotlands län

Med anledning av den ökade smittspridningen har Länsstyrelsen i Gotlands län fattat beslut om lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare i olika evenemang. Från och med 24 november 2020 tillåts högst 8 sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länets gränser.

Information om deltagarbegränsning i Gotlands län

Skärpta allmänna råd för Gotlands län

Med anledning av smittläget har Folkhälsomyndigheten samtidigt beslutat att införa skärpta allmänna råd på Gotland från och med 12 november till och med 10 december.

 • Umgås enbart med personer du normalt träffar: den egna familjen eller personer du bor med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
 • Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Det kan till exempel vara butiker, bibliotek, museer, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt. Det kan till exempel vara konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Det gäller oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare.

Information om de skärpta allmänna råden på Region Gotlands webbplatslänk till annan webbplats

Har du funderingar kring coronaviruset och covid-19?

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Här kan du ta del av information från ansvariga myndigheter:

Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gotlandlänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor.

Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset, samt information på flera språk.

Alternativt:

Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning.

Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 och boka en tid för provtagninglänk till annan webbplats, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. För att lättnaderna i reserekommendationerna ska fungera gäller det att alla följer rekommendationerna om att hålla fysiskt avstånd och att stanna hemma vid minsta symtom mycket noggrant.

Råd gällande riskgrupper, arbete, handel och andra verksamheter

Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 • markerar avstånd på golvet
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • håller digitala möten
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 • undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Nummer till stödlinjer:

Om du behöver tala med någon för att du mår psykiskt dåligt eller är utsatt för hot och våld finns det hjälp att få.

Inom Region Gotland kan du kontakta:

• Första linjen, riktar sig till barn och unga 0498-26 80 86
• Vuxna kontaktar sin vårdcentral för råd och stöd. När vårdcentralen är stängd, ring 1177
• Socialtjänsten nås kontorstid på 0498-26 88 19 och utanför kontorstid på 0498-26 91 45
• Visby domkyrkoförsamling erbjuder samtalsstöd för dig som vill ha någon att prata med om din oro. Måndag – fredag mellan kl 08.00 och 12.00, kan du ringa 0498-206800. Du blir då kopplad till en präst eller diakon för att komma överens om en samtalstid.

Det finns också nationella stödlinjer där du kan få råd och stöd, till exempel:

• Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
• Självmordslinjen 90 101
• Alkohollinjen 020-84 44 48
• Röda Korsets stödtelefon 0771 900 800
• Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
• Bris 116 111, kontakt kan även tas via mail eller chatt
• Bris för föräldrar om barn 077-150 50 50

Kontaktuppgifter till fler nationella stödlinjer finns på webbplatsen Umo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är till för alla mellan 13 och 25 år.

Praktisk hjälp för dig som är i riskgrupp

Du som är 70+, eller i en annan riskgrupp, kan få kostnadsfri hjälp att handla mat, beställa varor och att uträtta ärenden. Välkommen att kontakta Röda Korset på Gotland.

Mer information om vart du vänder dig för praktisk hjälp på Region Gotlands webbplatslänk till annan webbplats

Information till företagare:

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Övriga länktips:

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer.

EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska

Här finns information om regeringens beslut gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare: Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om coronavirus 2019-nCoV
Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Kontakt