Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om det nya coronaviruset

Kvinna som hostar i armvecket

Coronaviruset klassas som en pandemi. Viruset sprids runt om i världen, så även på Gotland. Viruset ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Aktuell samlad lägesbild för Gotlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om länsstyrelsens samlade uppdrag med anledning av pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Deltagarbegränsning i Gotlands län

Med anledning av den ökade smittspridningen har Länsstyrelsen i Gotlands län fattat beslut om lokala föreskrifter som begränsar antalet sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer.

Information om deltagarbegränsning i Gotlands län

Nationella allmänna råd

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Coronainformation för verksamheter

Alla behöver hjälpa till att minska smittspridningen, privatpersoner såväl som verksamheter. Vilka åtgärder verksamheter behöver ta till för att minska risken för smittspridning regleras bland annat i den tillfälliga covid-19-lag som trädde i kraft den 10 januari 2021 och i en förordning och föreskrifter kopplade till den.

Den tillfälliga covid-19-lagen

Via länken nedan hittar du ytterligare länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Har du funderingar kring coronaviruset och covid-19?

Här kan du ta del av information från ansvariga myndigheter:

Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändande resenärer.

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gotlandlänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor.

Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset, samt information på flera språk.

Alternativt:

Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning.

Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Nummer till stödlinjer:

Om du behöver tala med någon för att du mår psykiskt dåligt eller är utsatt för hot och våld finns det hjälp att få.

Inom Region Gotland kan du kontakta:

• Första linjen, riktar sig till barn och unga 0498-26 80 86
• Vuxna kontaktar sin vårdcentral för råd och stöd. När vårdcentralen är stängd, ring 1177
• Socialtjänsten nås kontorstid på 0498-26 88 19 och utanför kontorstid på 0498-26 91 45
• Visby domkyrkoförsamling erbjuder samtalsstöd för dig som vill ha någon att prata med om din oro. Måndag – fredag mellan kl 08.00 och 12.00, kan du ringa 0498-206800. Du blir då kopplad till en präst eller diakon för att komma överens om en samtalstid.

Det finns också nationella stödlinjer där du kan få råd och stöd, till exempel:

• Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
• Självmordslinjen 90 101
• Alkohollinjen 020-84 44 48
• Röda Korsets stödtelefon 0771 900 800
• Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
• Bris 116 111, kontakt kan även tas via mail eller chatt
• Bris för föräldrar om barn 077-150 50 50

Kontaktuppgifter till fler nationella stödlinjer finns på webbplatsen Umo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är till för alla mellan 13 och 25 år.

Praktisk hjälp för dig som är i riskgrupp

Du som är 70+, eller i en annan riskgrupp, kan få kostnadsfri hjälp att handla mat, beställa varor och att uträtta ärenden. Välkommen att kontakta Röda Korset på Gotland.

Mer information om vart du vänder dig för praktisk hjälp på Region Gotlands webbplatslänk till annan webbplats

Övriga länktips:

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer.

EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska

Om coronavirus 2019-nCoV

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Kontakt