Begränsningar för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan begränsningar införas för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Just nu gäller begränsningar för verksamheter som bedriver långväga kollektivtrafik. 

Verksamheter som bedriver eller anordnar långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Du som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska:

  • Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Bedriva verksamheten så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Begränsa antalet passagerare på färdmedlet vid sådana resor, så att de inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Bestämmelserna gäller inte resor som bokades innan restriktionerna trädde i kraft den 14 februari 2021. Restriktionerna gäller till och med den 31 maj 2021.

Informationsmaterial till verksamhetsutövare

Informationsblad om långväga kollektivtrafikPDF

Checklista för verksamhetsutövare inom kollektivtrafikPDF

Informationsblad på andra språk

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – arabiskaPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – bosniskaPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – dariPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – engelskaPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – finskaPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – lulesamiskaPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – persiska/farsiPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – somaliskaPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – thaiPDF

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – tyskaPDF

Frågor och svar

Från och med den 14 februari 2021 omfattas den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer. I dagsläget omfattas inte inrikes flygtrafik av de beslut som regeringen fattat. Restriktionerna gäller fram till utgången av maj 2021.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län