Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kunde fram till den 30 november 2021 ansöka om ekonomiskt stöd.

Regeringen har meddelat att omsättningsstöden återinförs för december 2021 samt januari och februari 2022. Länsstyrelsen inväntar beslut från regeringen och återkommer med information om när ansökan för de aktuella stödperioderna öppnar.

Information om tidigare stödperioder

Ansökningsperioden för stödperioderna augusti till oktober 2020, november till december 2020 och januari till februari 2021 avslutades den 15 juni 2021. Ansökningsperioden för stödperioderna mars till juni 2021 avslutades den 15 september 2021. Sista ansökningsdag för stödperioder juli till september 2021 var den 30 november 2021.

Vem kunde söka stödet?

Handelsbolag som hade minst en fysisk person registrerad som delägare den 28 februari 2021 och som hade fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska bevilja stödet?

Förutsättningarna för att få stödet är bland annat att

  • handelsbolaget har haft en omsättning på minst 180 000 kronor x antalet delägare under hela 2019 för stödperioder juli till september 2021
  • omsättningstappet beror på effekterna av pandemin
  • handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

  • juli till september 2021 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Hur mycket får du i stöd?

Maxtaket för respektive stödperiod juli till september 2021 är 24 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget.

När var sista ansökningsdatum?

Sista ansökningsdag var den 30 november 2021.

Hur skickar du kompletteringar?

Eventuella kompletteringar till e-ansökan skickas med vanlig post till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län handlägger stödet om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Gotlands län.

När betalar Boverket ut stödet?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden. Det kan bero på om ansökan behöver kompletteras eller i vilken takt besluten fattas hos respektive länsstyrelse. Det beror i sin tur på hur många ansökningar som kommer in.

Du får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det är sedan Boverket som betalar ut stödet. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut gör du det till Förvaltningsrätten.

Boverket tar fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Varför har regeringen infört stödet?

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Kontakt

Enheten för tillfälliga statliga stöd