Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

En borgerlig vigsel ska vara gratis för brudparet. Vigselförrättaren kan begära reseersättning för faktiska reskostnader från brudparet.

Från 2020 kontaktar brudparet den vigselförrättare ni vill ha av dem som anges nedan. Ni kommer överens om tid och plats för vigseln direkt med vigselförrättaren.

Region Gotlands bokningar av vigsel har upphört!

Följande vigselförrättrare har förordnande från länsstyrelsen:

Ågren Patrik, knagren66@gmail.com, tel. 070-862 33 55

Thalén Johansson Eva, evathalen@hotmail.com

Stjerne Harald, Harald.stjerne@gmail.com, tel 0790-79 86 06

Schelin Seidegård Cecilia, c.schelin.seidegard@gmail.com

Persson Fredrik, fredrik@piapolis.se, tel. 070-310 04 27

Nylund Birgitta, birgitta.nylund@telia.com, Endreväg 36, 621 43 Visby

Mellqvist Mikael, mikael.mellqvist@dom.se, tel. 070-555 92 87

Ljung Lars, Rute Hamnbacken 45, 624 58 Lärbro

Lind Wallerstedt Heléne, larsina1955@gmail.com tel. 072-585 05 55

Klintbom Hans, hans.klintbom@gmail.com, tel. 070-447 67 60

Jansson Björn, bjorncjansson@icloud.com, tel. 070-44 77 833

Jacobsson Sune, sun.tomtbod@gmail.com, tel. 0498-28 47 95/073-771 53 31

Gustafsson Lena, lena.gu@live.se, tel. 073-046 91 75

Cederlund Lena, lena.cederlund@yahoo.se

Buhe Stam Tove, fairytove@gmail.com, tel. 070-424 18 34

Bodström Thomas, thomas.bodstrom@advbyra.se, tel. 08-54527570

Bauer Annamaria, annamaria.bauer@gmail.com, tel. 070-071 33 99

Ahlstedt Kahlbom Lena, www.vigselgotland.selänk till annan webbplats

Ahlqvist Ingrid, ahlby724@gmail.com, tel. 070-790 01 13

Att bli vigselförrättare

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

En vigselförrättare behöver ha kunskap om tillämplig lagstiftning gällande till exempel:

  • hur en vigsel ska gå till
  • hindersprövning
  • de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Kontakta oss om du vill bli vigselförrättare på Gotland. Du bör vara bosatt på Gotland och kunna ta vigslar året om. Du ansöker genom att skicka in blanketten nedan.

Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta. Lagstiftaren har varit mycket tydlig med att det inte är önskvärt att personer utför enstaka vigslar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län