Bidrag till radonsanering

Det går inte längre att ansöka om bidrag till åtgärder mot radon. I statens budget för 2022 finns inte några pengar avsatta för bidraget. Om du ansökte om bidrag under 2021 kommer din ansökan att hanteras under året.

I statens budget för 2022 finns inget anslag för radonbidraget. Det innebär att det inte finns några pengar för Länsstyrelsen att besluta om eller betala ut bidrag. Bidraget går därför inte längre att söka.

Vad händer om jag ansökt om bidrag men inte fått beslut eller utbetalning?

Bidrag kan bara lämnas i mån av tillgång på medel. De medel som Länsstyrelsen fick för att fördela bidrag under 2021 räckte till de ansökningar som kom in till och med den 4 maj 2021. Under 2022 kommer Länsstyrelsen hantera de ansökningar som har inkommit efter den 4 maj 2021.

Om du inte vill använda e-tjänsten på Boverkets webbplats finns det på samma sida en blankett som du kan ladda ner och fylla i.

Ansökan om stöd ska för Gotlands län skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Skicka ansökan

Posta din ansökan till:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för samhällsplanering
Box 22067
104 22 Stockholm

Kontakt