Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler spänger byggs i Mölnermyr i sommar

Skogsmiljö med tydlig våtmarksmark. Vattenspegel och mindre barrträd.

Under sommaren är det över myren Långvät som det kommer att byggas spång. Foto: Mattias Vejlens

Det kommer att byggas ytterligare spänger i naturreservatet Mölnermyr under sommaren. Spängerna är en del av det ledsystem som byggs för den planerade nationalparken.

Över Långvät, i Mölnermyr naturreservat kommer en spång att byggas nu i sommar. Spången är en del av ledsysstemet i den blivande nationalparken och ledsystemet kommer att fortsätta byggas ut med både korta och långa vandringsslingor under 2025. En del av dessa slingor kommer att byggas så att även personer med funktionsvariationer kommer att kunna ta del av den natur- och kulturupplevelse som området med den planerade nationalparken har att erbjuda.

Tidigare under våren byggdes en annan spång i över Mölnermyr, och som premiärvandrades under outdoorveckan. Men då vandringslederna ännu inte är färdiga och utmarkerade utöver själva spången, är lederna inte färdiga att vandra på i sommar.

Spångbygget finansieras med med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Tillväxtverket som sökts i samarbete med Lednätverket och Region Gotland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss