Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu görs plats åt ny spång i Muskmyr

Landskapsbild över öppet landsskap med spång ledande rakt fram i bild. På spången går en person med hund i koppel. Vid horisonten syns ett kyrktorn.

Muskmyr naturreservat med spång. Bilden är dock från 2017 och den nuvarande spången är inte i så gott skick som på bilden.

Just nu, och under sommaren kommer det att vara begränsad tillgänglighet i Muskmyr naturreservat i Sundre socken. Men när arbetet är klart blir tillgängligheten klart bättre.

Under sommaren röjs det i den norra delen av Muskmyr naturreservat. Den gamla uttjänta spången tas också bort. I början av augusti påbörjas bygget av en ny spång i reservatet där den norra delen även kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket den tidigare inte var. Det kommer även att göras en rullbar stig för till exempel rullstol eller barnvagn från parkeringen till spången, och byggas en toa.

Arbetet med den nya spången finansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Tillväxtverket som sökts i samarbete med Lednätverket och Region Gotland. Utöver arbetet i Muskmyr används de pengarna till spänger i Storsund naturreservat samt i Mölnermyr.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss