Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Därför grävs det i Mullvalds strandskog

Två större maskiner, varav en grävmaskin gräver och arbetar på en gräsbevuxen strand.

Med grävmaskin och sorteringsverk bekämpas vresros i Mullvalds strandskog under vecka 26. Foto: Tiina Kumpula

Under vecka 26 pågår bekämpning av vresros i naturreservatet Mullvalds strandskog med hjälp av grävmaskin.

Den som promenerat i Mullvalds strandskog denna vecka har säkerligen stött på något som inte vanligen är på stranden i reservatet, nämligen en grävmaskin. Just nu genomförs nämligen en grundligare grävning för att bekämpa vresros i området.

Vresrosbuskage grävs bort med grävmaskin och sorteras i ett stort sorteringsverk på plats så att alla vresrosdelar och rötter kan tas bort. Dessa fraktas sedan ut ur området för omhändertagande. Den rena sanden återförs till stranden. Vi hoppas att metoden med grundlig grävning ska fungera bättre än andra metoder och att det inte ska bli några nya skott på grund av kvarvarande vresrosrötter i sandmassorna.

Vresros är en mycket besvärlig invasiv främmande art som finns i naturområden längs Gotlands kuster. Den expanderar snabbt och sprider sig både med rotskott och med hjälp av att fåglar äter nyponen som är fulla med frön. Det finns risk att vresrosen kommer att sprida sig på ett liknande sätt som redan skett på Västkusten och för att inte få en okontrollerbar ökning av vresros längs Gotlands stränder görs tidiga åtgärder.

Vresrosen finns med på den lista som Naturvårdsverket lämnat till Regeringen, med förslag på förbjudna invasiva främmande växter i Sverige.

Ser du vresros eller någon annan invasiv främmande art när du är ute i naturen på Gotland får du gärna rapportera fyndet via invasivaarter.nu.

Rapportera invasiva främmande arter på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss