Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begränsad tillgänglighet i Storsund vid spångbyte

En uggla sittandes i en tall med infälld kartbild. Kartan markerar en stig i orange.

I Storsunds naturreservat kommer spången fram till fågeltornet att vara avstängd under ombyggnation. Spångbytet sker under sommaren 2024 och beräknas slutföras under september. Foto: Magnus Martinsson

Under sommaren kommer spången i Storsunds naturreservat att restaureras och bytas. Under arbetet kommer fågeltornet i reservatet att nås via en alternativ stig.

Naturreservatet Storsund i Gothems socken på östra Gotland är ett populärt besöksmål, framförallt för fågelintresserade. Reservatet täcker en grund sjö med omkringliggande myrmarker och barrskog där många fåglar trivs. Bland annat pärlugglan som ses på bilden. I reservatet finns en spång som leder till ett fågeltorn, men spången är dålig och behöver bytas.

Arbetet med spången är beräknat att ske under sommaren, och under arbetets gång kommer besökare inte att kunna ta sig till fågeltornet via spången. Det finns dock en alternativ väg ut till fågeltornet, utmarkerad med orange på kartan nedan. Parkera vid Kyrkbinge såg och gå 160 meter nordväst utmed grusvägen och vik in på stigen åt öst (höger, sett från vägen när du kommer från sågen). Ca 450 meters vandring utmed stigen tar dig till fågeltornet.

Spångbytet finansieras med med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Tillväxtverketsom sökts i samarbete med Lednätverket och Region Gotland. Utöver arbetet i Storsund planeras även spångbyte och ny tillgänlig spång i Muskmyr naturreservat.

4 miljoner till att utveckla vandringsleder på Gotland

Naturreservatet Storsund

Kartbild över del av Storsund med stig markerad i orange.

Karta över den alternativa stigen ut till fågeltornet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss