Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Engagerad markägare bekämpar ag i Mölnermyr

En man i arbetsoverall står i ett nyslaget våtmarksområde.

Joachim Stuxgren är markägare i en del av naturreservatet Mölnermyr på norra Gotland.

Inväxande ag i rikkärr och andra våtmarker är ett problem. Om man inte tar tag i att röja agen, kan den snabbt ta över hela våtmarkerna. Men det, är något som en markägare i Mölnermyr nu förhindrat på sin mark.

Ett område om ca 400 kvadratmeter i östra delen av Mölnermyr natturreservat är nu röjt från skadlig igenväxning av ag. Under knappa 4 arbetsdagar har agen, som mätte upp emot 2 meter i höjd på flera ställen, fällts med röjsåg och bränts upp i högar direkt på plats. Genom att bekämpa agen nu, har man hindrat den från att spridas till resterande delar av rikkärret, som har höga naturvärden.

Att fälla agen på det här sättet visar sig vara både kostnadseffektivt och natursparande, då metoden gör att körning med tunga maskiner i blöta miljöer helt kan undvikas.

Naturområde med öppen våtmark med inslag av kortare tall.

Precis intill det område som nu är röjt går en populär ridväg och här planeras även nya vandringsleder för den blivande nationalparken. Besökare i området kan lägga märke till åtgärderna i rikkärret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss