Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lättare att hitta längs vandringslederna i Ullahau

Kollage av två bilder. Den ena visar en man som märker ett träd med en ledmarkering. Den andra visar en tallgren som sågas med en fogsvans.

Under vecka 24 fick lederna i Ullahau ett lyft med både röjning och ny markering. Foto: Tomas Johansson och Mattias Vejlens.

Under vecka 24 fick naturreservatet Ullahau på Fårö sig en ansiktslyftning.

Naturreservatet Ullahau ligger på nordöstra Fårö och består till stor del av en stor hästskoformad sanddyn som ingår i det stora flygsandområde som täcker nästan hela Avanäset. Ullahaus öppna sandmarker utgör en mycket speciell livsmiljö med ett i många avseenden extremt mikroklimat. Detta sätter sin prägel på bland annat områdets insektsfauna, som är ovanligt rik på värmekrävande torrmarksarter.

Men Ullahau bjuder inte bara på ett spännande klimat för insekter, utan även på fina naturupplevelser och trevlig vandring för oss människor. Under veckan som gick har vandringslederna i Ullahau röjts och märkts upp tydligare för att underlätta för besökare att hitta och välja vilket håll man ska gå vandringslederna.

I förgrunden stammen på en knot tall. Grenarna bildar en ram som i bakgrunden visar en ledmarkering på en trädstam.

Nya ledmarkeringar gör det enklare för vandrare att hitta i reservatet. Foto: Mattias Vejlens.

Vägvisande skylt i skogsmiljö. Två vandringsleder är utmärkta. Ena rödvit och andra blåvit. Båda heter Naturslinga.

Det finns två leder i Ullahau naturreservat. Foto: Tomas Johansson

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss