Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fornborg, stig och slående utsikt
röjs fram i Grausne källmyr

Montage av två bilder. Den ena bilden förställer en person i orange skyddskläder bärandes en motorsåg. på marken ligger några fällda mindre tallar, i bakgrunden syns en rad större stenar. Den andra bilden är en bild över en utsikt med hav och horisont. I förgrunden skogsmark.

Just nu röjs en fornborg, en stig och en utsiktsplats fram i Grausne källmyrs naturreservat. Foto: Karolina Sundblad

I Grausne källmyr vid Lickershamn röjs det just nu för fullt. Mindre barrträd, buskar och sly tas ned för att bland annat öppna upp en vid utsikt över kusten.

Grausne källmyr är skyddat som naturreservat sedan 1978. I reservatet, som är på 20 hektar, finns en speciell växtlighet som trivs i myren men också ett forntida försvarsverk, en fornborg som nu röjs fram. Vid reservatet går en lokal motionsslinga, och från den röjs nu en stig fram till fornborgen.

Utöver fornborgen och stigen röjs även en utsiktsplats fram på klinten. Härifrån får man som besökare en storslagen utsikt över Lickershamnsviken och Jungfrun, Gotlands störsa rauk.

Skogsmark med halvöppen terräng. En tydlig stig går genom bilden uppför en lätt lutning.

En stig mellan motionsspåret och fornborgen röjs nu upp.

Utsiktsbild med barrskog i förgrunden och havet i fjärran.

Det går att se långt från utsikten i Grausne källmyr. Med några träd nu undanröjda går det enkelt att se Jungfrun, Gotlands största rauk.

Skogsmark med barrskog. I förgrunden ligger några avsågade mindre träd. Längre in i skogen ser man en lång stenrad med större stenar ligga.

Fornborgen röjs fram.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss