Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

130 hektar stängslas för bete i Mölnermyrs naturreservat

Hällmark med skog i bakgrunden. inåt i bild går ett till synes nybyggt stängsel av nät i metall. Vid grunden till stängslet är en stensträng.

Ett 130 hektar stort område i Mölnermyr naturreservat stängslas nu in för bete. Foto: Stefan Hellström

Just nu pågår arbetet med att stängsla in ett stort område i Mölnermyrs naturreservat. Närmare bestämt 130 hektar ska stängslas för bete.

Mölnermyr naturreservat ligger inom det område som planeras ingå i den blivande nationalparken på Gotland. Mölnermyr är Gotlands största myr som inte påverkats hydrologiskt av mänskligt arbete. Myrens västra del utgörs av en agmyr, medan den östra, Mölnerbunkar, utgör ett av Gotlands största sammanhängande källmyrområden.

Det instängslade området är tänkt att betas av nöt eller lamm. Skogen har historiskt betats under mycket lång tid och måmnga av de arter som finns området är knutna till det långvariga betet. Genom att beta marken blir även marken trampad vilket skapar jordblottor där mindre konkurrenssvaga växter får lättare att gro. Trampningen skapar även små vattensamlingar i jordblottningarna vilket är bra för flera insekter.

Arterna som gynnas i området är för Gotland typiska gräsmarksarter, såsom solvända, brudbröd, backtimja, knutnar och både gul och vit fetknopp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss