Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Röjningsarbete i Högklint naturreservat

Flygbild visande utsiktsplatsen vid Högklint. Bilden visar hela Högklintsplatån och i nederkant vattenbrynet.

Högklints naturreservat är ett av de mest besökta naturreservaten på Gotland. Foto: David Skoog

Under januari och februari kommer delar av naturreservatet Högklint att röjas från sly och invasiva arter. Var uppmärksam vid besök i området.

Högklints naturreservat och Natura 2000-område omfattar ett drygt 1 kilometer långt avsnitt av kustklinten i Västerhejde socken söder om Visby. Högklint är ett av Gotlands mest välbesökta naturreservat.

Det mest påtagliga hotet mot de biologiska och sociala värdena i reservatet är igenväxning. Och även om tramp från besökare hjälper till att hålla undan växtlighet har det i de områden där människor inte går vuxit upp buskar, sly, unga tallar och granar samt vissa invasiva arter som spärroxbär, liguster och berberis. Därför kommer Länsstyrelsen med hjälp av lokala entreprenörer att påbörja röjning av den norra delen av reservatet.

Röjningsarbetet kommer att påbörjas under slutet av vecka två och pågå under januari och februari månad. Under arbetets gång kommer upplagsplats för röjningsrester att vara vid den stora parkeringen i norra delen av reservatet. Eventuellt kan fler upplagsplatser av röjningsrester även behövas längs reservatet, där det är lämpligt. Bortforsling av röjningsrester sker även under arbetets gång.

Reservatet är öppet för besökare under arbetet, men det kommer höras ljud från röj- och motorsåg samt andra maskiner under arbetets gång. Var uppmärksam när du besöker området.

Filmklippet ovan visar när spärroxbär rycks upp och flisas u nder röjningen i Högklints naturreservat. Flisen går sedan till värmeverket.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss