Ytterholmen

Ytterholmen

I havet utanför S:t Olofsholm ligger den förhållandevis höga ön Ytterholmen. När du står på land kan det vara svårt att förstå varför ön har blivit naturreservat, men om du kommer med båt utifrån och ser det vackra raukfältet förstår du varför.

Ytterholmen är en cirka 600 meter lång och 300 meter bred ö belägen drygt 500 meter utanför S:t Olofsholm. Öns högsta delar når lite mer än 15 meter över havet. I norr och väster är öns stränder branta och delvis klintartade. Mot söder och öster sluttar stranden mer flackt ned mot vattnet. Ön är till stora delar täckt av vallar av strandklapper. Här och var sticker dock berggrunden upp som oregelbundet formade revkalkpartier. Och framför allt i nordost och söder står flera höga raukar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukarna eller övrigt fast berg,
  • göra upp eld i närheten av raukarna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Hellvi
Karaktär: Raukar
Areal: 36 hektar varav 17 hektar land och 19 hektar vatten
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Ytterholmen ligger ca 500 m utanför S:t Olofsholm naturreservat.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet